ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

อัตราค่าธรรมเนียม

วารสารของสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

ร่วมส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

ก่อตั้งโดยนักวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬาจาก มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งในทางทฤษฎีและในการประยุกต์ โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พศ 2532 (ซึ่งจะตรงกับปีค.ศ.1989 ในตราของสมาคมฯ ตรงก้านของช่อชัยพฤกษ์)

อ่านต่อ
อ่านต่อ