ที่อยู่สมาคม

286 ห้องสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 22 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 25 ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240